Verdiep je in de leerstijl van je kind!

Ik ben een beelddenker, een echte, mijn plannen bevinden zich altijd in een baan rondom de aarde, meestal lastig te bevatten en moeilijk te volgen voor anderen en pas aantoonbaar wanneer ze enigszins zichtbaar worden. Beelddenkers denken in beelden en hebben over het algemeen een visuele leerstijl. Ik ook… in combinatie met een verbaal- linguïstische en intrapersoonlijke leerstijl. Een wattus??? Ja juist… Daar gaan we dus..
Beelddenken, dat was al wel wat bekend, he?

De laatste jaren horen we meer en meer over de visuele leerstijl. Ik heb zelf als coach voor beelddenkende kinderen gewerkt, middels de methode ‘Ik leer anders’ en ik ben blij om te zien dat deze leerstijl steeds bekender wordt. Deze methode brengt goed in kaart hoe de visuele leerling in de val loopt in het huidige auditieve, in stukjes gehakte onderwijs en biedt tevens ook oplossingen aan, waarmee leerproblemen aan gepakt kunnen worden en dat werkt! Ik ben nog steeds trots op de veranderingen die ‘mijn’ kindjes lieten zien, thuis en op school! Mede door deze methode ligt er nu veel aandacht bij deze visuele leerstijl, en dat is fijn!

Maar we slaan de plank nog steeds mis, of eigenlijk slaan we niet mis, maar er gewoon overheen of we slaan helemaal niet… en het verbaast me werkelijk dat dit gebeurt. Ik heb zelf Pabo gedaan, liep vast in het 4e jaar, mede door mijn leerstijl, niemand snapte het. Toch is er al jaren bekend dat er verschillende leerstijlen zijn, het wordt ook op de opleiding tot leerkracht basisonderwijs onderwezen.

Begrijp me niet verkeerd, ik ben erg blij met de ontwikkeling die plaats vindt rondom het beelddenken. Het is een grote stap en heel veel kinderen zijn hier mee geholpen. Heel veel volwassenen ook, want leren stopt niet na het reguliere onderwijs!
Zo ben ik vele keren vast gelopen in introductieprocessen van werkgevers.
Onze gehele maatschappij is ingesteld op een auditief leerproces, een stap voor stap opbouw. We bieden informatie in kleine hoeveelheden aan, die uiteindelijk leiden tot een geheel beeld. Dat werkt voor een overgroot gedeelte van de mensheid, maar niet voor iedereen. Ik ben er daar dus een van, beelddenkende kinderen behoren daar ook toe. Maar daar blijft het niet bij. Er zijn meerdere leerstijlen, waar je weinig over hoort. Elke leerstijl heeft zijn eigen kracht, eigen kunnen, eigen talenten en eigen ‘falen’ in een auditief onderwijssysteem. Kinderen die geen auditieve leerstijl hebben zullen geen toplopers zijn in het huidige systeem en al snel bestempeld worden als minder intelligent of ‘slechter lerend’. Maar is dat waarheid? Ik ben van mening dat we te weinig aan bieden voor deze leerlingen, te weinig opties om optimaal informatie tot zich te nemen.

Bron:cartoonaday.com

Bron:cartoonaday.com

De term ‘basisontwikkeling’ in het onderwijs lijkt volledig van de baan, maar het was ooit een heel belangrijk onderdeel in het onderwijs van de onderbouw en het was de bedoeling dat dit onderwijs over het gehele onderwijs door getrokken zou worden. Je hoort er niets of weinig meer van. Dit concept had ruimte voor de verschillende leerstijlen van kinderen, ieder kind kon leren vanuit zijn leerstijl en dit werd dan ook gestimuleerd.

Wat zijn nu precies die leerstijlen?

  • De verbaal-linguïstische leerling

Mensen die woordknap zijn hebben een talent voor taal, poezie, spelling, lezen, verhalen… Ze hebben gevoel voor letters, een ritme in taal. Deze talenten liggen met name in de linkerhersenhelft, deze is dan ook goed ontwikkeld.

  • De logisch- mathematische leerling

Het zijn de logische denkers, de wiskundigen, houden van experimenteren, ze hebben een sterk ontwikkelde linkerhersenhelft, leggen snelle verbanden op rationeel gebied.

  • De visueel- ruimtelijke leerling

Het zijn de creatieve mensen, de beelddenkers, de architecten, de dyslecten onder ons. De mensen met een sterk ontwikkelde rechterhersenhelft. Hun primaire denkwijze is in beelden, ze kunnen plaatjes draaien in hun hoofd.

  • De muziekaal- ritmische leerling

De mensen die feilloos ritmes herkennen, in welke vorm dan ook. Die luisteren naar een muziekstuk en het na spelen. De mensen die ezelsbruggetjes verzinnen op tekst die ze moeten onthouden door liedjes te zingen en over het algemeen zich aan getrokken voelen tot ritmes en deze ritmes inzetten binnen hun leren. Ook ritmische leerlingen hebben een sterk ontwikkelde rechterhersenhelft.

  • De  lichamelijk- Kinesthetische leerling

Mensen die leren door actief te zijn, door te bewegen en met hun handen te werken. Ze hebben behoefte aan lichamelijke inspanning, dat kan knutselen zijn, maar ook dansen of het doen aan toneel of acteren. Linker- en rechterhersenhelft kunnen beide even sterk ontwikkeld zijn.

  • De naturalistische leerling

Mensen met een sterke interesse in dieren en de natuur, ze verzamelen en ordenen. Mensen die vanuit deze interesse de wereld bekijken en benaderen. Linker- en rechterhersenhelft kunnen even sterk ontwikkeld zijn.

  • De interpersoonlijke leerling

De mensen die sterke talenten dragen voor het omgaan met andere mensen, sociaal sterk in de maatschappij staan, zonder daar moeite voor te hoeven doen. Ze hebben met gemak een grote vriendengroep, ze zorgen voor anderen en zijn ook van nature leidinggevend. Linker- en rechterhersenhelft kunnen even sterk ontwikkeld zijn.

  • De intrapersoonlijke leerlingYoung Girl (8-10) Dressed in a Fairy Costume

Mensen die heel sterk in relatie staan tot hun innerlijke wereld. Ze toetsen alles in de buitenwereld aan hun gevoelsleven en ervaringen. Ze leven van binnen naar buiten, als het ware. Het zijn de dromers, de filosofen en hebben veel zelfkennis. Een sterk ontwikkelde rechterhersenhelft.

Herken je jezelf of je kind in elke leerstijl?

Dat klopt ook wel, we hebben van alles wel wat, maar ieder persoon heeft zeker een aantal dominante voorkeuren in het opnemen van aangeboden informatie, daarnaast hebben de dominante voorkeuren ook nog eens effect op elkaar. Een natuur geinteresseerd persoon met een intrapersoonlijke leerstijl zal eerder een gevoelsmens zijn, dan dezelfde natuur geinteresseerde persoon met een logisch- mathematische leerstijl.

Overigens de eerste twee leerstijlen op het lijstje passen het beste binnen het onderwijs, zoals het nu aangeboden wordt.. Een onderwijssysteem ingericht op de sterk dominante linkerhersenhelft met een auditieve leerstijl, waarbij de kinderen met een dominante rechterhersenhelft tegen problemen aan lopen.
Ons onderwijssysteem is dus met name auditief en het lijkt ook wel meer en meer auditief te worden. Zelfs in een maatschappij, waarin alles steeds meer beeldend wordt. In hemelsnaam, hoe kan het?!

Er speelt van alles in onderwijsland en de druk is erg hoog. Er zijn targets en de behoeften van de leerlingen staan niet meer voor op. Scholen zijn bedrijven geworden en er moet geld verdiend worden. Dit is al één reden. Het syteem draait door als een dolle stier en wat gebeurt er de laatste jaren?

Juist de leerkrachten die een wat dominantere rechterhersenhelft hebben en zelf de andere leerstijlen gebruiken, dus bijvoorbeeld ritmisch of beelddenkend, die stappen uit het onderwijs. En waarom? Dit zijn de mensen die zelf niet heel talentvol zijn in het organiseren, plannen, logisch en rationeel denken. Dit zijn de mensen die werken op basis van gevoel, vanuit hun innerlijke beleving naar buiten toe. Dit zijn de mensen die aanvoelen wat een kind nodig heeft, vanuit hun onderbuik gevoel. Maar juist deze mensen lopen vast in het huidige systeem. De werkdruk wordt te hoog, het wordt teveel administratief werk, ‘het leuke van de baan’ is er af gegaan. Ze kunnen hun draai niet meer vinden en hebben het gevoel er niet meer voor de kinderen te zijn.
Het zijn enkel de leerkrachten die zelf een logische leerstijl kennen en een dominante(re) linkerhersenhelft, die over blijven. Zij kunnen redelijk aarden binnen de opbouw van het onderwijs, kunnen de hogere druk ook nog aan en het teveel aan informatie en verwachtingen beter ordenen. Dat lijkt niet zo problematisch, we horen immers dat veel kinderen behoefte hebben aan regelmaat. Maar, dat is het wel.

Mensen die een heel logisch, rationeel denkpatroon hebben, mensen met een dominante linkerhersenhelft kunnen zich niet inleven in de leertechnieken van de andere leerstijlen. Ze kunnen er over lezen, ze kunnen zich er voor interesseren, maar ze kunnen het niet voelen én niet echt begrijpen. De verschillende leerstijlen moeten vertegenwoordigt zijn op elke school. Ze moeten met elkaar verweven zijn!
Kinderen hebben de volwassenen nodig als voorbeeld. Ze moeten kunnen ervaren dat ze misschien niet zo goed zijn in rekenen, maar geweldig muziek kunnen maken, net als de ritmische meester Kees. En meester Kees kan zich inleven in het kind wat vast loopt en kan het kind stimuleren op een andere manier te gaan leren, gewoon vanuit zijn eigen visie, omdat hij het herkent in het kind.
Maar, de scholen lopen leeg. De diversiteit in leerkrachten verdwijnt, de leerstijlen raken op de achtergrond en kinderen zijn de dupe.

Jouw kans om te stralen verdwijnt, wanneer je niet kunt leren vanuit jouw eigen leerstijl en een leerstijl moet aanleren, die toch niet lekker aanvoelt. Zie het maar als hardlopen op stiletto’s. Uiteindelijk zul je het kunnen, maar je zult nooit zo snel kunnen rennen, als wanneer je je hardloopschoenen aan mocht trekken.
Het is het kind dat linkshandig is en gedwongen wordt met rechts te schrijven. Het zal het uiteindelijk kunnen, maar het zal nooit of te nimmer zo mooi en gemakkelijk gaan schrijven, als wanneer het gewoon met zijn linkerhand zou schrijven.

En we wijzen de vinger naar het kind, niet naar de oorzaak!

De beelddenker moet leren zijn visuele leerstijl te vinden, de natuurknappert moet zich kunnen inleven vanuit zijn interesse, de dromer moet de tijd krijgen de informatie te koppelen aan zijn innerlijke beleving en via innerlijke motivatie naar buiten te treden, de ritmische leerling moet leren zijn ritme in te zetten tijdens zijn leerprocessen…

En wie….? Wie gaat  dat nu eigenlijk doen?

Five children looking down into the camera screaming

 

 

 

 

 

 

Externe Bronnen, los van mijn intrapersoonlijke kennis ;)
De meervoudige intelligentie van Howard Gardner

Basisontwikkeling in de onderbouw van F.Janssen
De Learning Style Inventory (LSI), ontwikkeld door David Kolb
Ik leer anders, de visuele leermethode van Agnes Oosterveen
Ik denk in beelden, jij onderwijst in woorden van Laurie Parsons

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *